Last Updated:
May 28, 2024

Click here to submit your article
Posts tagged "marble"

Patlatma Taş, Yeryüzünde Doğanın Bir Mucizesi

Doğanın olağanüstü güzelliklerinden biri olan patlatma taşlar, yeryüzünün derinliklerinde yıllar boyunca oluşmuş muhteşem yapılar arasındadır. Bu benzersiz oluşumlar, volkanik aktivite, erozyon ve diğer doğal süreçlerin birleşimi ile meydana gelir. Patlatma taşları, coğrafi ve jeolojik açıdan büyüleyici olan bu oluşumlarını kısaca  →
Views : 200

Common and Different Aspects of Turkish Marble and Italian Marbles: A Comparison

    Marble has been recognised as a symbol of prestige and aesthetics since the depths of human history. This natural stone, which beautifies our spaces and adds character to our buildings, has been mined and processed in countries such  →
Views : 2422
error: Content is protected !!