Stubbfräsning: En Komplett Guide för Effektiv Stubb- och Rotborttagning

Att ta bort stubbar från trädgården kan vara en utmanande uppgift, men med rätt verktyg och teknik kan det göras både effektivt och prisvärt. Stubbfräsning är en metod som snabbt och enkelt eliminerar oönskade stubbar och rötter, vilket gör det möjligt att återställa och förbättra markytan. Denna artikel kommer att utforska stubbfräsning, från vad det innebär till kostnader, och hur du kan ta bort stubbar på ett säkert sätt.

Vad är Stubbfräsning?

Stubbfräsning är en process där man använder en stubbfräs för att mala ner stubben under marknivå. En stubbfräs är en specialiserad maskin utrustad med ett roterande hjul som har flera tänder av hårdmetall. Dessa tänder skär effektivt igenom stubben och förvandlar den till små träflisor. Det enda som blir kvar är ett hål i marken, vilket kan fyllas med jord eller användas för att så nytt gräs.

Varför Välja Stubbfräsning?

Det finns flera anledningar till varför stubbfräsning är att föredra framför andra metoder för att ta bort stubbar:

 1. Effektivitet: Stubbfräsning är snabb och effektiv, och kan hantera stubbar av alla storlekar.
 2. Minimal Markpåverkan: Processen skadar inte den omgivande marken, vilket gör den idealisk för trädgårdar och gräsmattor.
 3. Miljövänligt: Inga kemikalier används, vilket gör stubbfräsning till ett miljövänligt alternativ.
 4. Estetik: Att ta bort stubbar förbättrar utseendet på trädgården och frigör utrymme för andra projekt.

Hur Går Stubbfräsning Till?

Processen för stubbfräsning är relativt enkel och består av följande steg:

 1. Förberedelse: Området kring stubben rensas från stenar och skräp. Stubbens höjd anpassas till en optimal nivå, vanligtvis runt 15 cm över marken.
 2. Fräsning: Stubbfräsen placeras över stubben och det roterande hjulet aktiveras. Tänderna på hjulet maler ner stubben till flisor.
 3. Efterarbete: Det resulterande hålet kan fyllas med jord, och eventuella träflisor kan användas som mulch i trädgården.

Förberedelser för Stubbfräsning

Som kund kan du göra några förberedelser för att underlätta arbetet:

 • Frilägg stubben: Ta bort så mycket sten och skräp som möjligt runt stubben.
 • Mätning: Mät stubbens diameter för att ge en uppskattning av arbetets omfattning.
 • Säker tillgång: Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att stubbfräsen ska kunna ta sig fram. Normalt krävs en bredd på minst 80 cm.

Kostnad för Stubbfräsning

Kostnaden för stubbfräsning kan variera beroende på flera faktorer, inklusive stubbens storlek och antal stubbar som behöver tas bort. Generellt sett tar företag ut en engångskostnad för att transportera maskinen till arbetsplatsen, och därefter en avgift baserad på stubbens diameter. För en mer exakt prisuppgift, rekommenderas det att kontakta en professionell stubbfräsningstjänst och be om en offert.

Stubbfräsning i Stockholm

För boende i Stockholm erbjuder Sevelund AB stubbfräsningstjänster som är både effektiva och prisvärda. Företaget använder modern utrustning som kan hantera alla typer av stubbar och rötter. Sevelund AB erbjuder också rådgivning och hjälp med förberedelser för att säkerställa att arbetet utförs snabbt och effektivt.

Vanliga Frågor om Stubbfräsning

Hur lång tid tar stubbfräsning? Tiden det tar beror på stubbens storlek och antal. En genomsnittlig stubbe kan oftast fräsas på 30 minuter till en timme.

Är stubbfräsning bullrigt? Stubbfräsning innebär en viss ljudnivå, men det är betydligt mindre bullrigt än många andra trädgårdsverktyg.

Kan man själv utföra stubbfräsning? Det är möjligt att hyra en stubbfräs och utföra arbetet själv, men för större stubbar eller om du saknar erfarenhet rekommenderas att anlita professionella.

Vad händer med rötterna? Stubbfräsning tar bort den synliga delen av stubben och en bit under marknivå, men djupare rötter lämnas kvar. Dessa bryts naturligt ner över tid.

Är stubbfräsning säker? Ja, när den utförs av utbildade yrkespersoner är stubbfräsning en säker metod. Se till att alla åskådare håller sig på säkert avstånd under arbetet.

Fördelar med Professionell Stubbfräsning

Att anlita en professionell för att ta bort stubbar har många fördelar:

 • Expertis: Professionella har erfarenheten och kunskapen för att utföra arbetet snabbt och säkert.
 • Rätt Utrustning: Professionella använder avancerade maskiner som kan hantera alla typer av stubbar.
 • Tidseffektivitet: Att anlita en expert sparar tid och arbete jämfört med att försöka göra det själv.

Hur Man Väljer Rätt Tjänst

När du väljer en stubbfräsningstjänst i Stockholm, bör du överväga följande:

 • Erfarenhet: Välj ett företag med erfarenhet och goda referenser.
 • Utrustning: Se till att de använder modern och effektiv utrustning.
 • Pris: Jämför offerter från olika företag för att få bästa möjliga pris.
 • Service: Välj ett företag som erbjuder god kundservice och snabb återkoppling.

Sammanfattning

Stubbfräsning är en effektiv och säker metod för att ta bort stubbar och rötter från din trädgård. Med rätt förberedelser och genom att anlita professionella tjänster kan du säkerställa att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. För de som bor i Stockholm erbjuder Sevelund AB pålitliga och prisvärda stubbfräsningstjänster. Oavsett om du vill ta bort en enda stubbe eller flera, kan du lita på att arbetet utförs snabbt och noggrant.

För mer information och för att boka en stubbfräsningstjänst, besök Sevelund AB